Schoenen4werk.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen.
 
Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Schoenen4werk.nl zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.
 
Schoenen4werk.nl gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te kunnen leveren: Als u een bestelling plaatst, hebben wij enkele gegevens van u nodig. Deze gegevens gebruiken wij en zijn nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden.  Slaan wij met uw toestemming uw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot uw bestelling en het gebruik van onze diensten op. Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren. U kunt uw gegevens altijd eenvoudig via het account wijzigen. De gegevens die wij van u nodig hebben zijn: Naam en Voornamm gegevens, Telefoonnummer , E-mailadres, Afleveradres, Betaalgegevens, Nieuwsbrief
 
U kunt zich met uw e-mailadres aanmelden voor de digitale nieuwsbrief welke wij maximaal 1 keer per maand versturen. Wij gebruiken uw e-mailadres om u te informeren over de ontwikkeling van de website, over speciale aanbiedingen en acties. Als u hier niet langer prijs op stelt, kunt u zich altijd eenvoudig uitschrijven door onderaan in de mail te klikken op ‘Afmelden’. Hierna zult u geen e-mail communicatie meer ontvangen. Ons nieuwsbriefsysteem slaat interacties (aankoophistorie) op ten behoeve van het personaliseren en relevant maken van de inhoud van de nieuwsbrieven.
 
Met uw toestemming gebruiken wij uw gegevens om u te informeren over de ontwikkeling van de website en over speciale aanbiedingen en acties. Als u hier niet langer prijs op stelt, kunt u ons dat laten weten door een e-mail te sturen via het contact formulier.
 
Als u bij Schoenen4werk.nl een account aanmaakt bewaren wij uw gegevens op een beveiligde server. In uw  account slaan we informatie op zoals uw naam en adres, telefoonnummer, e-mailadres, aflever- en betaalgegevens, zodat u deze niet bij iedere nieuwe bestelling hoeft in te vullen.
 
Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren. Schoenen4werk.nl verkoopt uw gegevens niet wij zullen uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.
 
Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.
 
Beveiligde verbinding (SSL)
 
Wij maken gebruik van een beveiligde verbinding. Alle verstrekte gevoelige / kredietinformatie wordt verzonden via een beveiligde SSL verbinding (Secure Socket Layer). Deze verbinding zorgt ervoor dat al je gegevens (wachtwoorden, creditcardnummers etc.) privé zijn wanneer ze worden verzonden. Na een transactie worden uw privégegevens niet op onze servers opgeslagen.
 
Cookies
 
Deze website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een digitaal bestandje dat verstuurd wordt door een internetserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek
 
Volgens de wet mogen wij cookies op uw apparaat opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de site. Voor alle andere soorten cookies hebben we uw toestemming nodig, welke wij u vragen via onze cookiebar.
 
Noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaarder te maken, door basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.
 
Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina’s worden weergegeven.
 
Op deze site gebruiken we naast de noodzakelijke cookies de volgende cookies:
 
om uw voorkeuren te registreren en content en advertenties te personaliseren
 
om vroegere activiteiten op de site te registreren
 
om u bij het volgende bezoek een betere dienstverlening te bieden
 
Wanneer u onze website bezoekt bewaren wij uw:
 
domeinnaam maar niet uw e-mailadres
 
de domeinnaam van andere sites die u raadpleegde om naar onze site te gaan
 
alle informatie met betrekking tot de pagina’s die u op onze site raadpleegt
 
alle informatie die u vrijwillig verstrekt door invullen van formulieren op onze site
 
Verstrekking aan derden
 
Schoenen4werk.nl kan gebruikmaken van de diensten van derden om uw orders en gegevens te verwerken. Dit gebeurt uitsluitend in overeenstemming met dit privacy statement. Deze derde partijen treden hierbij op als verwerker voor Schoenen4werk.nl en wij dragen zorg dat deze partijen voldoende waarborgen bieden ten aanzien van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen. Derde partijen die voor Schoenen4werk.nl optreden als verwerker hebben een verwerkersovereenkomst met Schoenen4werkweaw.nl afgesloten waarin onder meer is opgenomen dat zij persoonsgegevens alleen zullen verwerken in opdracht van Schoenen4werk.nl.
 
Voor het overige verstrekken wij alleen gegevens aan derden met uw voorafgaande toestemming of indien wij daartoe verplicht zijn op grond van wet- en regelgeving, wij daartoe genoodzaakt zijn als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval wij dat noodzakelijk achten ter bescherming van onze eigen belangen.
 
Bewaartermijnen
 
Persoonsgegevens mogen niet langer bewaard worden dan noodzakelijk is. De bepaling van de bewaartermijn is afhankelijk van het doel waarvoor Schoenen4werk.nl de gegevens heeft verzameld en van eventuele wettelijke plichten om gegevens te bewaren.
 
Uw rechten
 
U heeft het recht ons te verzoeken inzage te verlenen in uw persoonsgegevens en/of deze te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.
 
Een verzoek om inzage en/of correctie kunt u aan ons richten contact met ons op te nemen via winkel@schoenen4werk.nl. Indien u jonger bent dan 16 jaar, dienen dergelijke verzoeken te worden gedaan door uw ouders (of wettelijk vertegenwoordiger). De reactie zal dan ook worden gest